Procedure schooljaar 2018-2019


Tijdpad


datum

activiteit
Maandag 8 januari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018 Eventueel oriënterend gesprek met de zorgcoördinator van ouders/verzorgers van een leerling die waarschijnlijk extra ondersteuning behoeft.
Maandag 5 maart 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Woensdag 7 maart 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Woensdag 14 maart 2018
Vrijdag 16 maart 2018
Aanmeldperiode 1: voorlopig aanmelden tussen
13.30 en 17.00 uur.
Vrijdag 16 maart 2018 tussen 13.00 – 15.00 uur.
Locatie: aula aan de Mecklenburglaan 49
(hoek 1ste Jerichostraat)
Woensdag 28 maart 2018 Eventuele loting onder de toelaatbare leerlingen bij overaanmelding
Donderdag 29 maart 2018 Plaatsingsbesluit eerste aanmeldperiode. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen dit besluit via de e-mail.
Woensdag 4 april 2018 en
Maandag 9 april 2018
Aanmeldperiode 2: voorlopig aanmelden tussen
15.00 en 16.30 uur in de aula aan de Mecklenburglaan 49
(hoek 1ste Jerichostraat)
Donderdag 12 april 2018 * Eventuele loting onder de toelaatbare leerlingen bij overaanmelding
Vrijdag 13 april 2018 * Plaatsingsbesluit tweede aanmeldperiode. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen dit besluit via de e-mail.
Maandag 16 april 2018 t/m
Vrijdag 20 april *
Aanmelden leerlingen plaatsingsperiode C. Dit kan door middel van een afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar mw. Willems (wls@llr.nl).
Woensdag 25 april 2018 * Eventuele loting onder de toelaatbare leerlingen bij overaanmelding
Vrijdag 21 april 2018 * Plaatsingsbesluit plaatsingsperiode C. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen dit besluit via de e-mail.
Dinsdag 22 mei 2018 t/m vrijdag 8 juni 2018 Evalueren van de eventuele herziene adviezen op verzoek van ouder(s)/verzorger(s)

* Deze stappen vinden uitsluitend plaats indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.