GMR

Medezeggenschap

Formeel kent de school vijf geledingen:

  • de schoolleiding: rector en conrectoren, zij worden ondersteund door de teamleiders;
  • de docenten, vertegenwoordigd in de Personeelsraad;
  • de onderwijsondersteunende medewerkers, eveneens vertegenwoordigd in de Personeelsraad;
  • de leerlingen;
  • de ouders, vertegenwoordigd in de Ouderraad.

In de Medezeggenschapsraad zijn alle geledingen vertegenwoordigd. Voor alle belangrijke beslissingen in de school moet de MR toestemming geven. De vele informele contacten van personeelsleden onderling, met en tussen ouders (via spreekuuravonden, kennismakingsavonden met mentoren) en met en tussen leerlingen (in pauzes, via feesten, bij schoolreizen, na de lessen) zijn niet in een formele structuur onder te brengen, maar ze hebben een belangrijke indirecte invloed op het beleid in de school.

Vergaderdata MR
ma 18 sep 2017 18:00 - 20:00 uur
ma 06 nov 2017 18:00 - 20:00 uur
ma 15 jan 2018 18:00 - 20:00 uur
ma 05 maa 2018 18:00 - 20:00 uur
ma 09 apr 2018 18:00 - 20:00 uur
ma 28 mei 2018 18:00 - 20:00 uur
ma 02 jul 2018 18:00 - 20:00 uur
De MR vergadert van 18.00 - 20.00 uur in de personeelskamer op ons gebouw aan de Ramlehweg.
Samenstelling MR

De MR bestaat het cursusjaar 2015-2016 uit de volgende samenstelling:

Personeelsgeleding:
Arend van Dorp
Claudia van den Berg-den Oudsten
Fred Schot
Han van der Veen
Jeroen Overvoorde
Richard Ouwens

Oudergeleding:
Anja Leebeek
Mary Westerduin
Nico van de Ven

Leerlinggeleding:
Liv Weggers
Merel Coomans
Mikail Tangerli